ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ” (Fortran Τμήμα 1β) στις 21/12/2017

Η αναπλήρωση του μαθήματος  ” Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ”  (Fortran Τμήμα 1β)
για τους φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών θα γίνει την

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ώρα 9.00-12.00 , στην αίθουσα προπτυχιακών του εργαστηρίου.

Ο διδάσκον
Παύλος Πορφυριάδης