Αναπληρώσεις για την Θεωρία Συνόλων (8ο Εξάμηνο)

Θα γίνουν οι παρακάτω αναπληρώσεις για την Θεωρία Συνόλων (8ο Εξάμηνο):

Πέμπτη 5/3, ώρα 13:00-17:00, αίθουσα Α

Παρασκευή 6/3, ώρα 14:00-16:00, αίθουσα Α.

Ο διδάσκων,

Γιάννης Κοκκίνης