Αναπληρώσεις για το μάθημα “Μαθηματική Λογική”

Οι αναπληρώσεις για το μάθημα “Μαθηματική Λογική” του 7ου εξαμήνου θα γίνουν ως εξής:

-Πέμπτη 14/11/2019, ώρα 14.00-16.00, Αμφιθέατρο ΣΘΕ

-Πέμπτη 28/11/2019, ώρα 14.00-16.00, Αμφιθέατρο ΣΘΕ

-Πέμπτη 12/12/2019, ώρα 14.00-16.00, Αμφιθέατρο ΣΘΕ

Ο διδάσκων

Ι. Κοκκίνης