Αναπληρώσεις στα μαθήματα “Αναλυτική Γεωμετρία Ι” και “Υπολογιστική Γεωμετρία”

Από την Τετάρτη 27/11/2019, ώρα 12.00-14.00, στην αίθουσα Δ31 και μέχρι τη λήξη του εξαμήνου θα γίνεται αναπλήρωση στο μάθημα “Αναλυτική Γεωμετρία Ι“.

Την Πέμπτη 28/11/2019, ώρα 15.00-16.00, στην αίθουσα Μ0 και την Παρασκευή 29/11/2019, ώρα 19.00-20.00, στην αίθουσα Μ0 θα γίνουν αναπληρώσεις στο μάθημα “Υπολογιστική Γεωμετρία“.

Η διδάσκουσα

Κ. Παναγιωτίδου