Αναπληρώσεις στο μάθημα “Υπολογιστική Γεωμετρία”

Οι συμπληρωματικές αναπληρώσεις στο μάθημα “Υπολογιστική Γεωμετρία” θα γίνουν ως εξής:

Τετάρτη 18/12/2019, ώρα 19.00-20.00, στην αίθουσα Μ0

Δεύτερα 23/12/2019, ώρα 14.00-17.00, στην αίθουσα Μ1

Δευτέρα 13/1/2020, ώρα 14.00-17.00, στην αίθουσα Μ1

Τετάρτη 15/1/2020 πρόοδος, ώρα 17.00-20.00, στην αίθουσα Δ11

Η διδάσκουσα

Κωνσταντίνα Παναγιωτίδου