Αναπληρώσεις του μαθήματος “Αναλυτική Γεωμετρία Ι” (επαναληπτικό)

Το πρόγραμμα αναπληρώσεων σχετικά με το μάθημα “Αναλυτική Γεωμετρία Ι” (επαναληπτικό) είναι το ακόλουθο:
Πέμπτη 9/1/2020:      14.00-16.00       Αιθ. Δ21
Τρίτη 14/1/2020:        17.00-20.00      Αιθ. Δ11
Τετάρτη 15/1/2020:   12.00-14.00      Αιθ. Δ31
Η διδάσκουσα,
Κωνσταντίνα Παναγιωτίδου