Αναπληρώσεις του μαθήματος “Μαθηματική Λογική”

Την Πέμπτη 9/1/2020 θα γίνει αναπλήρωση για το μάθημα “Μαθηματική Λογική”  (7ου εξαμήνου), ώρα 14.00-16.00 στην αίθουσα Μ1.

Επίσης, το μάθημα “Μαθηματική Λογική” την Τετάρτη 8/1/2020 θα διαρκέσει 4 ώρες, 12.00-16.00 (αντί για 3 ώρες).

Ο διδάσκων,

Γιάννης Κοκκίνης