Αναπληρώσεις του μαθήματος “Τοπολογία Μετρικών Χώρων”

Οι αναπληρώσεις στο μάθημα “Τοπολογία Μετρικών Χώρων“, γ’  εξαμήνου, θα γίνουν ως εξής:

  • Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019, Αμφιθέατρο, ώρα 19.00-21.00
  • Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, Αμφιθέατρο, ώρα 19.00-21.00
  • Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019, Αμφιθέατρο, ώρα 19.00-21.00

Ο διδάσκων
Γ. Στυλογιάννης