Αναπληρώσεις του μαθήματος ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι αναπληρώσεις στο μάθημα “ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ” θα γίνουν ως εξής:
α) Επέκταση της διάρκειας του μαθήματος:
Τετάρτες 10:00-13:00 (Αμφιθέατρο)
Πέμπτες 17:00-20:00 (Αμφιθέατρο)
β) Επιπλέον ημέρες:
Παρασκευή 14/12/2018, ώρες 17:00-20:00 (Αμφιθέατρο)
Παρασκευή 21/12/2018, ώρες 17:00-20:00 (Αμφιθέατρο)
Ο διδάσκων
Γ. Στυλογιάννης