Αναστολή του μαθήματος “Χρονικές Σειρές” της 27-5-2019

Το μάθημα “Χρονικές Σειρές” της Δευτέρας 27/5/2019 δεν θα πραγματοποιηθεί καθώς έχει προγραμματιστεί αναπλήρωση του την Τετάρτη 29/5/2019, ώρα 11.00-14.00, στην αίθουσα Μ1.
Η διδάσκουσα
Αγγελική Παπάνα