ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Με απόφαση της Κοσμητείας της ΣΘΕ όλες οι εκπαιδευτικές και διοικητικές διαδικασίες της ΣΘΕ για σήμερα 9/1/2019 από τις 12.00 και μετά αναστέλλονται λόγω καιρικών συνθηκών!

Από τη Γραμματεία του Τμήματος