ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2018

Προπτυχιακοί Φοιτητές του Ε’ εξαμήνου σπουδών και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που βρίσκονται σε κανονική διάρκεια φοίτησης, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στις Ανταποδοτικές Υποτροφίες του έτους 2018 και πληρούν τις προυποθέσεις και τα κριτήρια που περιγράφονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τη σχετική επισυναπτόμενη αίτηση, από 02-01-2018 έως και 12-01-2018 και ώρες 12.00-13.30.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ