Αντιστοίχιση Φορέων – Φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση

Αγαπητοί φοιτητές,
Στον συνημμένο πίνακα, θα βρείτε τον Φορέα για τον οποίο επιλεχθήκατε, έπειτα από την υποβολή των προτιμήσεων σας μέσω ηλεκτρονικής σας αίτησης.
Καθ. Δ. Πουλάκης

 

Επιλεχθέντες_θέσεις_Μαθηματικών