Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Μαθηματικών Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Επισυνάπτεται αρχείο με τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Καθηγητής Ν. Καραμπετάκης (Συντονιστής Ομ.Ε.Α.)

 

ΟΜΕΑ Καραμπετακης παρουσίαση στο τμήμα κατάθεση στα πρακτικα της 509-1