Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών στην Πρακτική Άσκηση για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020

Για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών του Τμήματος υποβλήθηκαν 52 αιτήσεις εκ των οποίων 3 αιτήσεις απορρίφθηκαν λόγω μη εμπρόθεσμης αποστολής της αναλυτικής βαθμολογίας.
Προκρίθηκαν τριάντα (30) φοιτητές/τριες στην 1η περίοδο (1/11/2019-31/12/2019)
Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την κατάταξη των φοιτητών/τριών σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που έχει θεσπίσει το Τμήμα https://dasta.auth.gr/uploaded_files/636776297034777283.pdf
Θα σταλεί e-mail στους επιλεχθέντες από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ_Χειμερινό εξάμηνο 2019-2020