Αποτελέσματα προόδου στην Κλασική Θεωρία Ελέγχου

Αγαπητοί φοιτητές,
Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τα αποτελέσματα της προόδου στην Κλασική Θεωρία Ελέγχου. Σε όσους έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο έχει προστεθεί και ο βαθμός του εργαστηρίου. Όσοι δεν πέτυχαν στην πρόοδο μπορούν να πάρουν μέρος στην εξεταστική που ξεκινάει από αύριο. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όσους πέρασαν το μάθημα και καλή επιτυχία σε όσους θα το ξαναδώσουν.
Καθ. Νικόλαος Καραμπετάκης

 

Αποτελέσματα στο Matlab προόδου και εργαστηρίου