Αποτελέσματα προ-αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα των προαιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση του χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021  μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ».

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο pdf.

Θα αποσταλούν περαιτέρω οδηγίες στους επιλεχθέντες από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Αποτελέσματα για Πρακτική Άσκηση χειμερινού εξαμ. 2020-2021_Τμήμα Μαθηματικών