Αποτελέσματα στο μάθημα “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (Fortran)” του Τμήματος Β και C++ του Τμήματος 1γ

Αγαπητοί φοιτητές,
Θα βρείτε συνημμένα 2 αρχεία με τους βαθμούς από το μάθημα “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (Fortran)” του Τμήματος 1β και του μαθήματος “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (C++)” του Τμήματος 1γ.

 

final-result-Tmima-1b-AEM-Fortran

final-result-Tmima-1g-AEM-Cpp