Αποτελέσματα στο μάθημα “Μοντέρνα Θεωρία Ελέγχου”

Αγαπητοί φοιτητές,
Θα βρείτε συνημμένα τα αποτελέσματα των εξετάσεων στο μάθημα “Μοντέρνα Θεωρία Ελέγχου” καθώς και τα θέματα και τις λύσεις τους.

Με εκτίμηση,
Καθ. Νικόλαος Καραμπετάκης

[0,5) – 4
[5-6) – 11
[6-7) – 6
[7,-8) – 4
[8-9) – 6
[9-,10) – 2
10 – 1

 

Αποτελέσματα στην Μοντέρνα Θεωρία Ελέγχου
September-2016-modern