Αποτελέσματα του εργαστηρίου στο Matlab

Αγαπητοί φοιτητές,
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που συμμετείχατε στο σεμινάριο Matlab καθώς και στις εξετάσεις που έγιναν στο τέλος του σεμιναρίου. Πιστεύω το σεμινάριο να σας βοήθησε να επεκτείνετε τις γνώσεις σας πάνω στο συγκεκριμένο λογισμικό αλλά και την χρήση του που έχει σε εφαρμογές όπως της Κλασικής Θεωρίας Ελέγχου. Τα αποτελέσματα της εξέτασης είναι στο συνημμένο pdf αρχείο. Σχετικά με την βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου για όσους πέτυχαν στις εξετάσεις θα ακολουθήσει επόμενη ανακοίνωση.
Καθ. Νικόλαος Καραμπετάκης

Αποτελέσματα στο Matlab