ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΙ

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου 2019 στο μάθημα της ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΙ.
Μπορείτε να τα δείτε πατώντας εδώ
Από τον Τομέα Γεωμετρίας

 

ΚΔΓΙΙ – ΙΟΥΝ 2019