Ασκήσεις Γραμμικής Άλγεβρας

Στην συνεδρία της Τετάρτης 28.11.18 κάναμε ασκήσεις για βάσεις υποχώρων, πίνακες γραμμικών συναρτήσεων, υπολογισμούς της εικόνας γραμμικών συναρτήσεων, τομής και αθροίσματος υποχώρων.
Η επόμενη συνεδρία θα γίνει Τετάρτη 12.12.18.
Χ. Χαραλάμπους