Ασκήσεις στην “Εισαγωγή στην Άλγεβρα και στη Θεωρία Αριθμών”-Παρασκευή 22-11-2019

Την Παρασκευή 22/11 στην Δ11 14.00-17.00 θα γίνουν ασκήσεις στην “Εισαγωγή στην Άλγεβρα και στη Θεωρία Αριθμών” και για τα δύο τμήματα του έτους.

Ο Διδάσκων.

Π.Αλβανός