Ασκήσεις του μαθήματος ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΙΙ

Η ώρα των ασκήσεων του μαθήματος “Αλγεβρικές Δομές ΙΙ” αντί για Τετάρτη θα γίνονται κάθε Παρασκευή 16.00-17.00 στην αίθουσα Δ31.
Ο διδάσκων
Π. Αλβανός