Ασκήσεις του μαθήματος ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ

Οι Ασκήσεις του μαθήματος Γραμμική Άλγεβρα ξεκινάνε την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 και θα γίνονται κάθε Τετάρτη ώρα 19.00-21.00 στην αίθουσα Δ31.
Ο διδάσκων
Χ. Βαβατσούλας