Αυτοεγγραφή στο e-learning “Εισαγωγή στην Πραγματική (Επαναληπτικό)

Οι φοιτητές/τριες του μαθήματος Εισαγωγή στην Πραγματική (Επαναληπτικό) έχουν τη δυνατότητα να αυτοεγγραφούν στο μάθημα από σήμερα και για δύο μήνες, ώστε να έχουν πρόσβαση στη σελίδα του μαθήματος στο e-learning.

Το κλειδί εγγραφής, που είναι απαραίτητο, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα

https://sites.google.com/gapps.auth.gr/mariakourou/main-page/teaching/real-analysis?authuser=0

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-learning θα ανεβαίνει επίσης το υλικό και οι πληροφορίες του μαθήματος.

Η διδάσκουσα,

Μ. Κούρου