Βαθμολογίες του μαθήματος “ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ” Ιούνιος 2019

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να δουν τα γραπτά τους μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο της κ. Καραγιάννη την Παρασκευή 12-7-2019  ώρα 12.00-13.00.
Οι διδάσκοντες
Χ. Μπράτσας
Β. Καραγιάννης

 

ΜΑΠ-2019