Βαθμολογίες του μαθήματος “ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ” Ιούνιος 2019 για ενημέρωση των φοιτητών

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να δουν τα γραπτά τους μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο της κας Κολυβά-Μαχαίρα την Παρασκευή 5-7-2019  ώρα 11.00-12.00.
Από τη Γραμματεία

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ιουνιος 2018-2019