Βαθμολόγιο του μαθήματος ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, Σεπτεμβρίου 2020, για ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών

Επισυνάπτεται το βαθμολόγιο του μαθήματος “Θεωρητική Μηχανική”, Σεπτεμβρίου 2020, για ενημέρωση του φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών που περιμένουν τις βαθμολογίες τους.

Η διδάσκουσα,

Ε. Μελετλίδου

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Σεπτεμβριος2020 βαθμολόγιο για ενημέρωση των φοιτητών