Βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας: Έγκριση Συγκλήτου της Πρότασης του Τμήματος

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές:
στις 10.4.2019 η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. ενέκρινε την πρόταση του Τμήματος Μαθηματικών για τη Πιστοποίηση Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας και τη σχετική βεβαίωση, όπως περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο.

Χαρά Χαραλάμπους
Πρόεδρος Τμήματος

 

Εγκεκριμένη Πρόταση Πιστοποίησης Παιδαγωγικής