ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ για την προκήρυξη 1Γ/2017

Για τις Βεβαιώσεις επάρκειας της προκήρυξης 1Γ/2017 πλήρωσης, με γραπτό διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ, θέσεων ΠΕ Εφοριακούς και Τελωνειακούς (με πτυχίο Στατιστικής), οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Τμήματος έως την Τρίτη 16-01-2018.
Από τη Γραμματεία