Βραβείο Αριστείας στη μνήμη του Καθηγητή Μιχάλη Γ. Μαριά

Το βραβείο Αριστείας στη μνήμη του Καθηγητή Μιχάλη Γ. Μαριά, που έχει θεσπίσει το Τμήμα Μαθηματικών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 απονέμεται στον απόφοιτο του Τμήματος

κ. Αθανάσιο Κουρούπη

με βαθμό πτυχίου 9,86.

Το βραβείο είναι ετήσιο και απονέμεται στον/-ην απόφοιτο (ορκωμοσία Ιουλίου) με τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου, που έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του/της σε τέσσερα έτη και έχει επιλέξει ικανό αριθμό μαθημάτων υποχρεωτικών επιλογής των Τομέων Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών & Μαθηματικής Λογικής, Γεωμετρίας, και Μαθηματικής Ανάλυσης.