Βραβείο Τομέα Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής

Το βραβείο θα απονεμηθεί σε φοιτητή/τρια του Τμήματος Μαθηματικών με την καλύτερη επίδοση στα μαθήματα του Τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που βρίσκονται στο τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών τους καλούνται να καταθέσουν Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας στη Γραμματέα του Τομέα (κ. Μ. Τσιτσιλιάνου, γραφείο 41) μέχρι την 16η Mαῒου 2018.

Κριτήριο για την επιλογή είναι η βαθμολογία στα υποχρεωτικά και υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα του Τομέα Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής δηλαδή στα μαθήματα: Γραμμική Άλγεβρα, Εισαγωγή στην Άλγεβρα, Αλγεβρικές Δομές Ι και ΙΙ, Θεωρία Αριθμών, Μαθηματική Λογική Ι, Θεωρία Ομάδων, Θεωρία Συνόλων Ι, Θεωρία Galois, Προχωρημένα Θέματα Γραμμικής Άλγεβρας, Ειδικά Θέματα.

Από τη Γραμματεία του Τομέα