ΒΡΑΒΕΙΟ Τομέα ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ του Τομέα ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

Το βραβείο θα απονεμηθεί σε φοιτητή/τρια  του Τμήματος Μαθηματικών με την καλύτερη επίδοση στα μαθήματα του Τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών τους καλούνται να καταθέσουν Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας στη Γραμματεία του Τομέα   (κ. Μ. Τσιτσιλιάνου, γραφείο 41) μέχρι την 7 Ιουνίου 2017, με σημειωμένα τα μαθήματα του τομέα στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς ή στα οποία είναι εγγεγραμμένοι.

Κριτήριο για την επιλογή είναι η βαθμολογία στα υποχρεωτικά και υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα του Τομέα και ο αριθμός των υποχρεωτικών επιλογής μαθημάτων του Τομέα.

Τα μαθήματα του τομέα Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής είναι: Γραμμική Άλγεβρα, Εισαγωγή στην Άλγεβρα, Αλγεβρικές Δομές Ι και ΙΙ, Θεωρία Αριθμών, Μαθηματική Λογική Ι, Θεωρία Ομάδων, Θεωρία Συνόλων Ι, Θεωρία Galois, Προχωρημένα Θέματα Γραμμικής Άλγεβρας, Ειδικά Θέματα.