Για τα μαθήματα Θεωρητική Πληροφορική Ι και Θεωρητική Πληροφορική ΙΙ

Για τα μαθήματα Θεωρητική Πληροφορική Ι και Θεωρητική Πληροφορική ΙΙ. Επειδή, παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις των email που στέλνονται μέσω e-learning παρακαλούνται οι φοιτητές να ελέγχουν τις ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες των παραπάνω μαθημάτων στο e-learning. Οι αναρτήσεις των βιντεοσκοπημένων παραδόσεων συνεχίζονται κανονικά.

Η διδάσκουσα,

Ελένη Μανδραλή