Για το μάθημα ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙ

Οι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνονται δεκτοί.

Οι θέσεις του μαθήματος δεν έχουν εξαντληθεί και όσοι άλλοι επιθυμούν να το δηλώσουν καλούνται να έρθουν στην πρώτη παράδοση του μαθήματος (Παρασκευή Δ11, 17.00-20.00).

Ο διδάσκων του μαθήματος
Ανδρέας Πούλος