Γραμμική Άλγεβρα, Τμήμα Β, Τρίτη 17.01.2017

Στις 17.01.2017 θα γίνει μία επιπλέον ώρα  στο μάθημα της Γραμμικής Άλγεβρας, τμήμα Β, (Χαραλάμπους-Τζουβάρας): 10-11 πμ.

Χ. Χαραλάμπους