Δήλωση για το επαναληπτικό μάθημα «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (Fortran)» (εαρινό εξάμηνο 2015-2016)

Δήλωση για το  επαναληπτικό μάθημα
«Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (Fortran)»  (εαρινό εξάμηνο 2015-2016)

Στο τμήμα  θα πρέπει να συμμετέχουν φοιτητές που δεν είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το μάθημα στο χειμερινό εξάμηνο, όπως για παράδειγμα φοιτητές που ήρθαν από άλλο Ίδρυμα ή φοιτητές που εισήλθαν με κατατακτήριες εξετάσεις (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας εκτός από τους φοιτητές που βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο και πάνω).

Στο εαρινό εξάμηνο του 2015-16, θα λειτουργήσει 1 τμήμα στο μάθημα «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (Fortran)» . Επειδή όπως γνωρίζεται ο χώρος του εργαστηρίου έχει 36 υπολογιστές, θα δεχτούμε μέχρι  36 φοιτητές. Προκειμένου λοιπόν να προγραμματίσουμε από τώρα το Τμήμα αυτό, θα ανοίξουμε μια φόρμα δήλωσης στο http://users.auth.gr/~ppi/fortran  από 08/02/2016 ώρα 10:00 ως και 12/02/2016 ώρα 17:00. Θα γίνουν δεκτές, κατά χρονολογική σειρά υποβολής, τριάντα έξι (36) δηλώσεις (συν 4 επιλαχόντες).

Παύλος Πορφυριάδης