Δήλωση Εγγραφής στο Εξάμηνο

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Α.Π.Θ.  να ολοκληρώσουν τη “Δήλωση Εγγραφής στο Εξάμηνο” μέχρι τις 12/3/2021.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση εγγραφής στο εξάμηνο υποβάλλεται από το περιβάλλον https://sis.auth.gr