Δήλωση εγγραφής στο χειμερινό εξάμηνο 2018-2019

Αγαπητές φοιτήτριες/Αγαπητοί φοιτητές, σας προωθούμε μήνυμα του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του ΑΠΘ, το οποίο σας έχει αποσταλεί και σε προσωπικό μήνυμα.

‘Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, η προθεσμία δηλώσεων εγγραφής στο χειμερινό εξάμηνο 2018-2019 ορίζεται ως 31 Οκτωβρίου.

Η δήλωση εγγραφής εξαμήνου είναι υποχρεωτική για τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας sis.auth.gr.

Μετά την είσοδο στο περιβάλλον, επιλέγουμε Δήλωση > Εξαμήνου και ολοκληρώνουμε τη δήλωση επιλέγοντας Υποβολή (αναλυτικές οδηγίες).’