Δευτέρα 9.10.17, Εισαγωγή στην Άλγεβρα

Αναβάλλεται το μάθημα της Δευτέρας 9.10.17 και θα αναπληρωθεί.

Η διδάσκουσα,

Χ. Χαραλάμπους