ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη τη δεύτερη επικαιροποίηση του ωρολόγιου προγράμματος εαρινού εξαμήνου 2016-2017.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017