ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Α.Π.Θ., η προθεσμία  δηλώσεων  εγγραφής του χειμερινού  εξαμήνου  2016-2017 ορίζεται  από 15 έως 30 Οκτωβρίου 2016.
Η δήλωση εγγραφής εξαμήνου είναι υποχρεωτική για τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. και υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας sis.auth.gr
Μετά την είσοδο στο περιβάλλον, επιλέγουμε Δήλωση>Εξαμήνου και ολοκληρώνουμε τη δήλωση επιλέγοντας Υποβολή. Η δήλωση έχει υποβληθεί εφόσον εμφανιστεί μήνυμα που ενημερώνει για την επιτυχή υποβολή (“έκανες με επιτυχία εγγραφή εξαμήνου”).
Από τη Γραμματεία του Τμήματος (μετά από ανακοίνωση του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Π.Θ.)