ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ)

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται στο 5ο εξάμηνο σπουδών μπορούν να δηλώνουν και μαθήματα του 7ου εξαμήνου.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος