ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ακαδ. έτους 2017-2018: από 23 Οκτωβρίου έως 10 Νοεμβρίου 2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ για το Τμήμα Μαθηματικών
για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2017-2018 θα γίνονται
από Δευτέρα 23 Οκτωβρίου έως και Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017
και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.sis.auth.gr

Παρακαλούμε να τηρηθούν οι προθεσμίες. Μετά την παρέλευση την προθεσμίας δεν θα είναι εφικτή καμία αλλαγή δήλωσης είτε στη Γραμματεία είτε σε διδάσκοντα.
Η δήλωση είναι απαραίτητη για να κατοχυρωθεί ο βαθμός στα μαθήματα που εξετάστηκε ο φοιτητής, γι’ αυτό και μετά την υποβολή της πρέπει να αποθηκεύεται ή να εκτυπώνεται.

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ 1ου και ΤΟΥ 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ «ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ»

Για τους/τις  φοιτητές/τριες που εισήχθησαν από το 2015-2016 και μετά:
Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να δηλώνουν πρώτα τα οφειλόμενα Υποχρεωτικά Μαθήματα.
– Οι φοιτητές/τριες του 1ου εξαμήνου φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι έξι (6) μαθήματα μόνο του τρέχοντος εξαμήνου.
– Οι φοιτητές/τριες του 3ου εξαμήνου φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι επτά (7) μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου και του 1ου εξαμήνου.
– Οι φοιτητές/τριες του 5ου εξαμήνου φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι οκτώ (8) μαθήματα χειμερινών εξαμήνων (1ου, 3ου , 5ου και 7ου εξαμήνου).

Για τους/τις  φοιτητές/τριες που εισήχθησαν πριν το 2015-2016:
– Οι φοιτητές/τριες του 7ου εξαμήνου φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι εννέα (9) μαθήματα χειμερινών εξαμήνων.
– Οι φοιτητές/τριες του 9ου και μεγαλύτερου εξαμήνου φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι δεκατέσσερα (14) μαθήματα χειμερινών εξαμήνων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών  (2310 997920).