ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 8ου εξαμήνου

Οι φοιτητές του 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ  φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι δεκατέσσερα (14) μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου και προηγούμενων εαρινών εξαμήνων.
Από τη Γραμματεία