Δηλώσεις μαθημάτων ΕΑΡΙΝΟΥ εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021: από 7 έως και 20 Μαρτίου 2021

Οι δηλώσεις μαθημάτων ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 για το Τμήμα Μαθηματικών θα γίνονται από 7 έως και 20 Μαρτίου 2021 ηλεκτρονικά, με χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού, μέσω της ιστοσελίδας www.sis.auth.gr

Σημειώνεται ότι η παραπάνω προθεσμία είναι αυστηρή.

Η δήλωση είναι απαραίτητη για να κατοχυρωθεί ο βαθμός στα μαθήματα που εξετάστηκε ο φοιτητής, γι’ αυτό και μετά την υποβολή της πρέπει να αποθηκεύεται ή να εκτυπώνεται.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ:

  • Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που μπορούν να δηλώσουν το μάθημα «Ανάλυση Μαθηματικών Κειμένων σε Αγγλική γλώσσα» είναι 150.
  • Για τους φοιτητές 4ου, 6ου και 8ου εξαμήνου, έχουν προδηλωθεί από τη γραμματεία τα οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα εαρινών εξαμήνων, εκτός από τα μαθήματα: «Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας» (0305), «Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ» (0505Α) και «Μιγαδική Ανάλυση» (0208Α) τα οποία μπορούν να τα δηλώσουν οι ίδιοι.
  • Το μάθημα «Στατιστική Συμπερασματολογία» (0569Α) δεν επιτρέπεται να δηλωθεί από φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Στατιστική» έως και τον Σεπτέμβριο 2020. Το μάθημα θα αφαιρεθεί από τη δήλωση των φοιτητών που δεν θα τηρήσουν τον περιορισμό.
  • Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν σε οφειλόμενα επαναληπτικά μαθήματα κατά την εξετ. περίοδο Ιουνίου 2020-2021 οφείλουν να τα δηλώσουν στην εαρινή δήλωση μαθημάτων τους.

 

 

  • Οι φοιτητές/τριες 2ου εξαμήνου φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι έξι (6) μαθήματα του εξαμήνου τους (εκ των οποίων έως 2 μπορεί να είναι Ελεύθερης Επιλογής μαθήματα άλλων Τμημάτων μόνο για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια).
  • Οι φοιτητές/τριες 4ου εξαμήνου φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι επτά (7) μαθήματα 2ου και 4ου εξαμήνου (εκ των οποίων έως 2 μπορεί να είναι Ελεύθερης Επιλογής μαθήματα άλλων Τμημάτων μόνο για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια).
  • Οι φοιτητές/τριες 6ου εξαμήνου φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι οκτώ (8) μαθήματα εαρινών εξαμήνων.
  • Οι φοιτητές/τριες 8ου εξαμήνου φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι εννέα (9) μαθήματα εαρινών εξαμήνων.
  • Οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες, δηλαδή 10ου και μεγαλύτερου εξαμήνου φοίτησης, μπορούν να δηλώσουν μέχρι δεκατέσσερα (14) μαθήματα. Όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 180 ECTS μπορούν να δηλώσουν και τα οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινών εξαμήνων.

 

Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον Οδηγό Σπουδών για τις μεταβατικές διατάξεις που ισχύουν για κάποια μαθήματα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών  (2310 997920).