Δηλώσεις Μαθημάτων ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ακαδ. έτους 2018-2019: από 5 έως και 18 Μαρτίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι Δηλώσεις Μαθημάτων ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ακαδ. έτους 2018-2019 για το Τμήμα Μαθηματικών θα γίνονται από 5 έως και 18 Μαρτίου 2019 ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.sis.auth.gr

Σημειώνεται ότι η παραπάνω προθεσμία είναι αυστηρή.
Η δήλωση είναι απαραίτητη για να κατοχυρωθεί ο βαθμός στα μαθήματα που εξετάστηκε ο φοιτητής, γι’ αυτό και μετά την υποβολή της πρέπει να αποθηκεύεται ή να εκτυπώνεται.

·       Από τη Γραμματεία έχουν προδηλωθεί τα οφειλόμενα Υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου στους φοιτητές/τριες του 4ου, 6ου και 8ου εξαμήνου. Όσοι οφείλουν περισσότερα από τα προδηλωμένα Υποχρεωτικά μαθήματα και θέλουν να αντικαταστήσουν κάποιο από αυτά με άλλο οφειλόμενο, μπορούν να το αλλάξουν στη Γραμματεία του Τμήματος.
·       Δεν προδηλώνονται από τη Γραμματεία μαθήματα στους επί πτυχίω φοιτητές.
·       Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν σε οφειλόμενα επαναληπτικά υποχρεωτικά μαθήματα στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2018-2019 οφείλουν να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων τους.
·       Οι φοιτητές/τριες 1ου έως και 4ου εξαμήνου φοίτησης δεν δικαιούνται να δηλώνουν «Μαθήματα Άλλων Τμημάτων» (Ελεύθερης Επιλογής)
·       Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που μπορούν να δηλώσουν το μάθημα Ανάλυση Μαθηματικών Κειμένων σε Αγγλική Γλώσσα είναι 150.
·       Οι φοιτητές/τριες του 6ου και μεγαλύτερου εξαμήνου φοίτησης, που επιθυμούν να δηλώσουν μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, θα πρέπει να τα δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών, διότι η περίοδος δηλώσεων στο παραπάνω Τμήμα «έχει κλείσει».

Ø Οι φοιτητές/τριες του 2ου εξαμήνου φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι έξι (6) μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου, καθώς και τα επαναληπτικά υποχρεωτικά μαθήματα (αν επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2018-2019).
Ø Οι φοιτητές/τριες του 4ου εξαμήνου φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι επτά (7) μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου και του 2ου εξαμήνου, καθώς και τα επαναληπτικά υποχρεωτικά μαθήματα (αν επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2018-2019).
Ø Οι φοιτητές/τριες του 6ου εξαμήνου φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι οκτώ (8) μαθήματα εαρινών εξαμήνων, δηλαδή 2ου, 4ου, 6ου και 8ου εξαμήνου (μέχρι 2 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής), καθώς και τα επαναληπτικά υποχρεωτικά μαθήματα (αν επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2018-2019).
Ø Οι φοιτητές/τριες του 8ου εξαμήνου φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι εννέα (9) μαθήματα εαρινών εξαμήνων, δηλαδή 2ου, 4ου, 6ου και 8ου εξαμήνου (μέχρι 2 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής), καθώς και τα επαναληπτικά υποχρεωτικά μαθήματα (αν επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2018-2019).
Ø Οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες, δηλαδή 10ου και μεγαλύτερου εξαμήνου φοίτησης, μπορούν να δηλώσουν μέχρι δεκατέσσερα (14) μαθήματα εαρινών εξαμήνων. Όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 180 ECTS μπορούν να δηλώσουν και τα οφειλόμενα Υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών  (2310 997920).

 

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Εαρινό εξαμ 2018-2019