Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες:
Σύμφωνα με τις Γενικές Αρχές για τις Προπτυχιακές Σπουδές Του Τμήματος Μαθηματικών, όπως αποτυπώνονται στον Οδηγό Σπουδών (Οργάνωση Σπουδών, άρθρο 7, σελ. 25), οι φοιτητές/-τριες οφείλουν να δηλώσουν κατά προτεραιότητα τα υποχρεωτικά μαθήματα που χρωστούν.
Τα επαναληπτικά υποχρεωτικά μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων, εφόσον δεν έχουν περαστεί, συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των υποχρεωτικών μαθημάτων που χρωστούνται και θα πρέπει να δηλωθούν κατά προτεραιότητα.
Οι δηλώσεις των μαθημάτων θα ανοίξουν εφόσον λυθούν τα τεχνικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε και μετά την κατάθεση των βαθμολογιών των υποχρεωτικών επαναληπτικών μαθημάτων.
Χ. Χαραλάμπους
Πρόεδρος Τμήματος