Δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Οι Δηλώσεις Μαθημάτων ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για το Τμήμα Μαθηματικών θα γίνονται από 26 Φεβρουαρίου έως και 8 Μαρτίου 2020 ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.sis.auth.gr

 

Σημειώνεται ότι η παραπάνω προθεσμία είναι αυστηρή.

Η δήλωση είναι απαραίτητη για να κατοχυρωθεί ο βαθμός στα μαθήματα που εξετάστηκε ο φοιτητής, γι’ αυτό και μετά την υποβολή της πρέπει να αποθηκεύεται ή να εκτυπώνεται.

 

 • Οι φοιτητές/τριες 2ου και 4ου εξαμήνου φοίτησης δηλώνουν Μαθήματα Άλλων Τμημάτων (Ε.Ε.) που αφορούν μόνο στο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Π.Π.Δ.Ε.)
 • Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν έως 2 Μαθήματα Άλλων Τμημάτων (Ε.Ε.)
 • Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που μπορεί να δηλώσει το μάθημα «Ανάλυση Μαθηματικών Κειμένων σε Αγγλική γλώσσα» είναι 150

 

 • Από τη Γραμματεία έχουν προδηλωθεί τα οφειλόμενα Υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου στους/στις φοιτητές/τριες του 4ου, 6ου και 8ου εξαμήνου.
 • Δεν προδηλώνονται από τη Γραμματεία μαθήματα στους επί πτυχίω φοιτητές.
 • Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν σε οφειλόμενα επαναληπτικά υποχρεωτικά μαθήματα στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2019-2020 οφείλουν να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων τους.

 

 • Οι φοιτητές/τριες του 2ου εξαμήνου φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι έξι (6) μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου
 • Οι φοιτητές/τριες του 4ου εξαμήνου φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι επτά (7) μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου και του 2ου εξαμήνου
 • Οι φοιτητές/τριες του 6ου εξαμήνου φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι οκτώ (8) μαθήματα εαρινών εξαμήνων, δηλαδή 2ου, 4ου, 6ου και 8ου εξαμήνου
 • Οι φοιτητές/τριες του 8ου εξαμήνου φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι εννέα (9) μαθήματα εαρινών εξαμήνων, δηλαδή 2ου, 4ου, 6ου και 8ου εξαμήνου
 • Οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες, δηλαδή 10ου και μεγαλύτερου εξαμήνου φοίτησης, μπορούν να δηλώσουν μέχρι δεκατέσσερα (14) μαθήματα εαρινών εξαμήνων. Όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 180 ECTS μπορούν να δηλώσουν και τα οφειλόμενα Υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών  (2310 997920).